کتاب نمادها ونشانه ها

1056L

کتاب نمادها و نشانه ها

نوشته:ت.ا.کنر

ترجمه:کیارنگ علایی

انتشارات:کتاب پرگار

در پیشینه این کتاب آمده:نمادهاحاصل پیوند یک یا چند نوع تجربه،فرهنک و دانش بشری است و اگر چه در گذشته های دور ریشه دارند،اما بخشی از تجربه های روزانه انسان به شمار می روند و زمینه ای برای درک بهتر فرضیه ها ویافته ها را فراهم می سازد،چرا که نمادها قادر به انتقال پیامی صحیح میان اقوام مختلف با وجود تضاد فرهنگی میان آن ها هستند.

این کتاب شامل ٦بخش:هنر،معماری،محیط،قدرت،نمادهای رمزگونه و شالوده است.

در بخش اول "هنر "را در قرن های مختلف بررسی، در بخش دوم "معماری "را به عنوان نمادی در کشورها و قدرت های مختلف مورد مکاشفه، در بخش هیجان انگیز سوم "محیط "اطراف بشر راکه هر کدام به عنوان مظهر ونمادی خودنمایی می کنند را موشکافانه بیان، در بخش "قدرت "که آدم ها همیشه به دنبال نمادها و نشانه هایی بوده اند تا تسلط وقدرت خود را نشان بدهند؛با ظرافت مقایسه ای دقیق بین ملت ها را بیان و در بخش پنجم و ششم نمادهای رمزگونه آیین ها و ادیان مختلف، رنگ ها و اعداد را به عنوان نشانه های متفاوت حاوی معانی هیجان بر انگیز در فرهنگ های متفاوت را مورد تحلیل قرار داده است.

ترجمه روان کیارنگ علایی و گرافیک خوب سعید مزینانی؛علاقه به مطالعه و تفکر در این کتاب را دو صد چندان می کند.

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.