گالری جم

گالری گردانی بانوان شهر شیرازدر روزهایی که نور خورشید زاویه دار می شود عجیب داغ است.

در گوشه های دنج این شهر با سروهای قدیمی بانوان سکان دار بازار هنری،اقتصادی شده اند.هر زمان به کوچه ها وخیابان های قدیمی یا مدرن این شهر پا میگذاریم بایستی منتظر یک حس ناب سادگی باشیم.گاهی این حس خوب زنانه با یک موسیقی وگاهی با یک نور گرم دلبری می کند.

"گالری جم" با مدیریت شیما سهرابی در این روزها خوب توانسته هنرمندان را به سمت فضای گالری خود بکشاند.همه شیرازی ها به نیکی شیما سهرابی را در مدیریت خوبش در گالری نیایش می شناسند.کسی که گالری نیایش را متولد کرد.جم این روزها محفل گرم هنرمندان است.

عکس:محمدامین دانشور


IMG_0758_1


IMG_0755


IMG_0741

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.